KURS OG FOREDRAG

Advokat Kurt O. Bjørnnes har 25 års erfaring med å gjennomføre kurs og foredrag.

Kundegruppen er først og fremst offentlig sektor; fra kommuner til departementer. Mer enn 35 000 personer har deltatt på kursene.

Kursgjennomføringen kjennetegnes ved en utpreget praktisk tilnærming og gjennomgang av stoffet.

MERK: Som følge av koronasituasjonen kan de fleste kursene tilbys digitalt.

Kurs i arbeidsrett

Et kurs som setter fokus på arbeidsrettslige regler i kommunal sektor

Varighet: 1 dag
Pris: Ta kontakt for et uforpliktende pristilbud

Et kurs som tar for seg de viktigste reglene i arbeidsmiljøloven. Passer også for arbeidsgivere i privat sektor

Varighet: 1 dag
Pris:
Ta kontakt for et uforpliktende pristilbud

Saksbehandling og avklaring . Tilpasset offentlig og/eller privat sektor

Varighet: 1 dag
Pris:
Ta kontakt for et uforpliktende pristilbud

Hvor går grensene for hva arbeidsgiver ensidig kan bestemme?

Varighet: 1 dag
Pris:
Ta kontakt for et uforpliktende pristilbud

Kurset byr på en gjennomgang av varslingsreglene i arbearbeidslivet

Varighet: 1/2 til 1/1 dag. Kan også gjennomføres digitalt

Ulike kurs i forvaltningsrett og kommunalrett

Et kurs i forvaltningsloven og offentleglova

Varighet: 1-2 dager
Pris:
Ta kontakt for et uforpliktende pristilbud

Et kurs om retten til dokumentinnsyn i offentlige virksomheter

Varighet: 1 dag
Pris:
Ta kontakt for et uforpliktende pristilbud

Et kurs som omhandler hovedreglene i kommuneloven fra 2018

Varighet: 1/2 – 1 dag
Pris: Ta kontakt for et uforpliktende pristilbud

Kurs for styrerepresentanter i kommunale (aksje)selskaper

Varighet: 1/2 – 1 dag
Pris:
Ta kontakt for et uforpliktende pristilbud

Et kurs som tar for seg det juridiske grunnlaget for forvaltningsrettslige avgjørelser

Varighet: 1 – 2 dager
Pris: Ta kontakt for et uforpliktende pristilbud

Et kurs som retter seg mot ulike offentlige hjelpeinstanser og som tar for seg taushetspliktens begrensninger og muligheter

Varighet: 1 dag
Pris: Ta kontakt for et uforpliktende pristilbud

Et kurs om offentlige ansattes personlige meldeplikt til barnevernet ved mistanke om omsorgssvikt

Varighet: 1 dag
Pris: Ta kontakt for et uforpliktende pristilbud

Kurs innen personvern

Ny personopplysningslov som ble innført 20.7.2018; hovedsaklig tilpasset offentlig sektor

Varighet: 1/2 – 1 dag
Pris: Ta kontakt for et uforpliktende pristilbud