KURS OG FOREDRAG

Advokat Kurt O. Bjørnnes har 25 års erfaring med å gjennomføre kurs og foredrag.

Kundegruppen er først og fremst offentlig sektor; fra kommuner til departementer.

Mer enn 35 000 personer har deltatt på kursene. Kursgjennomføringen kjennetegnes ved en utpreget praktisk tilnærming og gjennomgang av stoffet.

Merk at de fleste kursene kan tilbys digitalt

Kurs i arbeidsrett

Arbeidsrett i kommunal sektor
Et kurs som setter fokus på arbeidsrettslige regler i kommunal sektor

Varighet: 1 dag
Pris: Ta kontakt for et uforpliktende pristilbud 

Praktisk arbeidsrett
Et kurs som tar for seg de viktigste reglene i arbeidsmiljøloven. Passer også for arbeidsgivere i privat sektor

Varighet: 1 dag
Pris:
Ta kontakt for et uforpliktende pristilbud 

Håndtering av vanskelige personalsaker
Saksbehandling og avklaring . Tilpasset offentlig og/eller privat sektor

Varighet: 1 dag
Pris:
Ta kontakt for et uforpliktende pristilbud

Arbeidsgivers styringsrett
Hvor går grensene for hva arbeidsgiver ensidig kan bestemme?

Varighet: 1 dag
Pris:
Ta kontakt for et uforpliktende pristilbud 

Varslingsreglene i arbeidsmiljøloven kapittel 2A
Kurset byr på en gjennomgang av varslingsreglene i arbearbeidslivet

Varighet: 1/2 til 1/1 dag. Kan også gjennomføres digitalt

Ulike kurs i forvaltningsrett og kommunalrett

Praktisk forvaltningsrett
Et kurs i forvaltningsloven og offentleglova

Varighet: 1-2 dager
Pris:
Ta kontakt for et uforpliktende pristilbud 

Offentleglova
Et kurs om retten til dokumentinnsyn i offentlige virksomheter

Varighet: 1 dag
Pris:
Ta kontakt for et uforpliktende pristilbud

Kommuneloven (2018)
Et kurs som omhandler hovedreglene i kommuneloven fra 2018

Varighet: 1/2 – 1 dag
Pris: Ta kontakt for et uforpliktende pristilbud 

Saksbehandlingskurs i kommunesektoren
Et kurs som tar for seg det juridiske grunnlaget for forvaltningsrettslige avgjørelser

Varighet: 1 – 2 dager
Pris: Ta kontakt for et uforpliktende pristilbud 

Taushetsplikt og samhandling for deg som arbeider med barn og unge
Et kurs som retter seg mot ulike offentlige hjelpeinstanser og som tar for seg taushetspliktens begrensninger og muligheter

Varighet: 1 dag
Pris: Ta kontakt for et uforpliktende pristilbud 

Meldeplikt til barnevernet
Et kurs om offentlige ansattes personlige meldeplikt til barnevernet ved mistanke om omsorgssvikt

Varighet: 1 dag
Pris: Ta kontakt for et uforpliktende pristilbud

Kurs innen personvern

Personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR)
Ny personopplysningslov som ble innført 20.7.2018; hovedsakelig tilpasset offentlig sektor

Varighet: 1/2 – 1 dag
Pris: Ta kontakt for et uforpliktende pristilbud

Kurs innen helse- og omsorg i kommunene

Saksbehandlingskurs for de som tildeler helse- og omsorgstjenester i kommunen
Kurs for saksbehandlere som skal behandle saker etter helse- og omsorgtjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven

Varighet: 2 dager
Pris: Ta kontakt for et uforpliktende pristilbud